Bestuursbureau bpfBOUW

Het bestuursbureau bpfBOUW ondersteunt het bestuur van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid bij de beleidsvorming, het uitbesteden aan de uitvoerder en het terugkoppelen en bewaken van de afspraken en resultaten.

Het bestuursbureau ziet toe op de activiteiten van de uitvoeringsorganisaties en bewaakt en realiseert alle bestuurlijke processen. Daarbij maakt het bestuursbureau ondermeer gebruik van de expertise van de externe actuaris, de externe accountant en een aantal externe adviseurs.
Deze externe expertise is ter aanvulling op de deskundigheid van de bestuursleden in de commissies.

Het bestuursbureau wordt in zijn algemeenheid geacht de expertise in huis te hebben om voorstellen van de uitvoeringsorganisatie inhoudelijk te kunnen beoordelen.Het bestuursbureau bpfBOUW staat onder leiding van directeur:
Drs. D. (David) van As RA.

Aan het bestuursbureau bpfBOUW zijn tevens verbonden, voor:

Secretaris Bestuursbureau bpfBOUW
Algemene Zaken / Raad van Toezicht / Verantwoordingsorgaan

Drs. A.J. (Annemarie) de Beun

Audit / Pensioenzaken, Reglementen en Communicatie
P.M.(Peter) Hoopman MSc

Vermogensbeheer en Balansmanagement
Drs. L. (Linda) Teer

Analist vermogensbeheer
R.T. (Reinout) de Jonge MSc

Risicomanagement Vermogensbeheer
Mr. R.J. (Roland) van der Baan RT

Integraal risicomanagement
Mr. M. (Michiel) Schuijt MSc/CCo

Uitbesteding, Control en Risk Management
Drs. J.B. (Jacco) Keizer MiF

Manager Integriteit en Compliance

Drs. D. (Derkelien) van Bruggen CPC

Secretariaat
H.K. (Simone) Eriks – ten Berk de Boer
G.M. (Margreet) Lensink
D. (Dieke) Lodewijk-Westhuis.